Services provided:

✓ Designing and design adaptation in the field of
     • refrigeration installations
     • air conditioning installations
     • ventilation installations
     • electrical, automatics and control installations as well as BMS in refrigeration, air conditioning and ventilation systems

✓ Completion, delivery, assembly and comissioning of of refrigeration systems
   as well as electrical and control installations in refrigeration and air-conditioning technology

✓ Maintance of the ventilation, refrigeration and air conditioning systems


Firma w swoich pracach wykorzystuje specjalistyczne oprzyrządowanie najlepszych firm zagranicznych do prowadzenia prac chłodniczych, takich jak REFCO, TROX i VIRAX. Posiada także aparaturę pomiarową sprawdzonych i uznanych dostawców, która umożliwia wykonywanie specjalistycznych ekspertyz w zakresie techniki cieplnej oraz na realizację pełnej diagnostyki systemów HVAC.

Projekty w Spółce wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu komputerowego, a także specjalistycznego, licencyjnego oprogramowania AutoCAD oraz CADvent w zakresie techniki sanitarnej oraz programu elektrycznego SEE Electrical. W zakresie BMS dysponujemy licencjami firm SIEMENS i SCHNEIDER Electric.

Na wykonane przez nas prace udzielamy 12-miesięcznej gwarancji,
a po jej wygaśnięciu świadczymy usługi serwisowe i eksploatacyjne w systemie całodobowym.

Our company uses specialized equipment of the best foreign companies, such as REFCO, TROX and VIRAX to conduct the refrigeration work. It also has a measurement equipment of proven and recognized suppliers, which allows the performance of specialized expertise in the field of thermal technology and the implementation of full diagnostics of HVAC systems.

The Company projects are made using modern computer equipment as well as specialized, licensed AutoCAD and CADvent software in the field of sanitary technology, and the SEE Electrical electrical program. In terms of BMS, we have SIEMENS and SCHNEIDER Electric licenses.

We provide a 12-month warranty for the work done,
after its expiration we provide maintenance and operation services in a 24-hour system.

CONTACT


Przędsiebiorstwo Chłodniczo-Klimatyzacyjne
Prorem-Agro Sp. z o.o.

ul. Żabi Kruk 16
80-822 Gdańsk

tel/fax +48 58 301 67 59
e-mail: info@proremagro.com.pl

NIP 583 00 15 950
Copyright (c) 2018 Prorem-Agro Sp. z o.o.
Designed by: Ewa Kozłowska    Hosting: itgdynia.pl
WYSIWYG Web Builder